Kwalifikowane usługi zaufania to korzyść dla Twojej firmy

Usługi zaufania przynoszą korzyści każdemu przedsiębiorstwu, dla którego istotne jest zapewnienie: wiarygodności, integralności danych, autentyczności pochodzenia lub skrócenia procesu podpisywania dokumentów.

Z radością informujemy, że wraz z początkiem 2021r. zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy EuroCert.

Co to oznacza dla Państwa? Od teraz, istnieje możliwość zakupu bezpośrednio w siedzibie naszego biura, usługi podpisu (certyfikatu) kwalifikowanego lub jego odnowienia, pieczęci elektronicznej lub znaczników czasu. Co najważniejsze, podpis kwalifikowany lub jego odnowienie jest wyrabiany podczas jednej wizycie w naszym biurze (Skierniewice, ulica Działkowa 77), a cała procedura (weryfikacja tożsamości i generacja certyfikatu) trwa od 15 do 20 minut! Istnieje również możliwość wyrobienie podpisu na miejscu u klienta, wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem dojazdu.

Na czym polegają poszczególne usługi? O tym krótko poniżej:

Podpis elektroniczny

zwany również podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem kwalifikowanym

Usługa zaufania przeznaczona do podpisywania elektronicznych dokumentów. Użycie kwalifikowanego podpisu pozwala zidentyfikować osobę składającą podpis i zweryfikować, czy dokument nie został zmieniony od momentu podpisu.
Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi składanemu odręcznie. Dodatkowo służy jako narzędzie do weryfikacji tożsamości w świecie cyfrowym.

Przykładowe zastosowania podpisu kwalifikowanego:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS
 • podpisywanie JPK
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP
 • udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • geodeci – możliwość zastosowania podpisu kwalifikowanego w celu podpisywania operatów geodezyjnych

Pieczęć elektroniczna

Usługa zaufania wydawana do podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne) służąca do znakowania dokumentów elektronicznych.
Dokument oznakowany kwalifikowanym certyfikatem pieczęci elektronicznej gwarantuje integralność zawartej w nim treści oraz autentyczność jego pochodzenia. To zapewnia moc dowodową i prawną pliku.

Przykładowe zastosowania pieczęci kwalifikowanej:

 • wydawanie zaświadczeń urzędowych
 • znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej
 • znakowanie dokumentów prawnych
 • znakowanie dokumentów dotyczących zaproszeń do złożenia oferty, postępowań przetargowych
 • pieczętowanie faktur elektronicznych
 • potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online

Znaczniki czasu

Usługa znakowania (datą i godziną) dokumentów elektronicznych. Dzięki niej możesz zweryfikować autentyczny czas złożenia podpisu oraz zabezpieczyć dokument przez antydatowaniem.
Używając znacznika czasu wydanego przez kwalifikowany podmiot, otrzymujesz gwarancję niepodważalności terminu podpisania dokumentu względem: sądów, instytucji, firm i klientów indywidualnych

Przykładowe zastosowania pieczęci kwalifikowanej:

 • znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej
 • zawieranie umów
 • znakowanie dokumentacji medycznej i urzędowej
 • znakowanie faktur elektronicznych
 • potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online

Cennik usług kwalifikowanych:

1) Nowy certyfikat w zestawie z nową kartą kryptograficzną oraz czytnikiem

2) Nowy certyfikat w zestawie z nową kartą kryptograficzną (dla osób posiadających swój czytnik)

3) Odnowienie certyfikatu (dla osób posiadających podpis u innego dostawcy karta kryptograficzna gratis)

Oferta tylko dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikowany EurCert lub od innego dostawcy.

4) Odnowienie certyfikatu + nowy czytnik (dla osób posiadających podpis u innego dostawcy karta kryptograficzna gratis)

Oferta tylko dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikowany EurCert lub od innego dostawcy.

5) Dodatkowe usługi

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na stworzenie lub odnowienie certyfikatu, skontaktuj się z nami pod numerem +48 507-008-415 lub pod adresem biuro@pureit.pl