Kwalifikowane usługi zaufania to korzyść dla Twojej firmy

Usługi zaufania przynoszą korzyści każdemu przedsiębiorstwu, dla którego istotne jest zapewnienie: wiarygodności, integralności danych, autentyczności pochodzenia lub skrócenia procesu podpisywania dokumentów.

Z radością informujemy, że wraz z początkiem 2021r. zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy EuroCert.

Co to oznacza dla Państwa? Od teraz, istnieje możliwość zakupu bezpośrednio w siedzibie naszego biura, usługi podpisu (certyfikatu) kwalifikowanego lub jego odnowienia, pieczęci elektronicznej lub znaczników czasu. Co najważniejsze, podpis kwalifikowany lub jego odnowienie jest wyrabiany podczas jednej wizycie w naszym biurze (Skierniewice, ulica Działkowa 77), a cała procedura (weryfikacja tożsamości i generacja certyfikatu) trwa od 15 do 20 minut! Istnieje również możliwość wyrobienie podpisu na miejscu u klienta, wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem dojazdu.

Na czym polegają poszczególne usługi? O tym krótko poniżej:

Podpis elektroniczny

zwany również podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem kwalifikowanym

Usługa zaufania przeznaczona do podpisywania elektronicznych dokumentów. Użycie kwalifikowanego podpisu pozwala zidentyfikować osobę składającą podpis i zweryfikować, czy dokument nie został zmieniony od momentu podpisu.
Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi składanemu odręcznie. Dodatkowo służy jako narzędzie do weryfikacji tożsamości w świecie cyfrowym.

Przykładowe zastosowania podpisu kwalifikowanego:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS
 • podpisywanie JPK
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP
 • udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • geodeci – możliwość zastosowania podpisu kwalifikowanego w celu podpisywania operatów geodezyjnych

NOWOŚĆ – ECSigner (podpis chmurowy)

ECSigner to najnowocześniejsza wersja podpisu elektronicznego. Jest to podpis chmurowy w związku z czym dokumenty podpisywane są bez użycia karty kryptograficznej lub czytnika a jego zastosowanie jest identyczne jak podpisu kwalifikowanego na dizycznej karcie kryptograficznej.

Jego skutki prawne są równoważne podpisowi własnoręcznemu jako że jest on zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS oraz z polską ustawą o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania. ECSigner to gwarancja bezpieczeństwa danych dzięki urządzeniu kryptograficznemu (HMS) oraz podwójnemu uwierzytelnieniu (2FA). Podpis stanowi zaufany cyfrowy identyfikator tożsamości.

Przykładowe zastosowania podpisu chmurowego ECSigner:

 • szybki i łatwy proces zawierania umów cywilno-prawnych
 • składanie ofert sprzedażowych oraz zamówień zakupowych
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • komunikacja z instytucjami publicznymi np. ZUS, US, KRS
 • obsługa platformy ePUAP
 • elektorniczne rozliczanie podatków PIT i CIT

Pieczęć elektroniczna

Usługa zaufania wydawana do podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne) służąca do znakowania dokumentów elektronicznych.
Dokument oznakowany kwalifikowanym certyfikatem pieczęci elektronicznej gwarantuje integralność zawartej w nim treści oraz autentyczność jego pochodzenia. To zapewnia moc dowodową i prawną pliku.

Przykładowe zastosowania pieczęci kwalifikowanej:

 • wydawanie zaświadczeń urzędowych
 • znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej
 • znakowanie dokumentów prawnych
 • znakowanie dokumentów dotyczących zaproszeń do złożenia oferty, postępowań przetargowych
 • pieczętowanie faktur elektronicznych
 • potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online

Znaczniki czasu

Usługa znakowania (datą i godziną) dokumentów elektronicznych. Dzięki niej możesz zweryfikować autentyczny czas złożenia podpisu oraz zabezpieczyć dokument przez antydatowaniem.
Używając znacznika czasu wydanego przez kwalifikowany podmiot, otrzymujesz gwarancję niepodważalności terminu podpisania dokumentu względem: sądów, instytucji, firm i klientów indywidualnych

Przykładowe zastosowania pieczęci kwalifikowanej:

 • znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej
 • zawieranie umów
 • znakowanie dokumentacji medycznej i urzędowej
 • znakowanie faktur elektronicznych
 • potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online

Cennik usług kwalifikowanych:

1) Nowy certyfikat w zestawie z nową kartą kryptograficzną oraz czytnikiem

2) Nowy certyfikat w zestawie z nową kartą kryptograficzną (dla osób posiadających swój czytnik)

3) Odnowienie certyfikatu (dla osób posiadających podpis u innego dostawcy karta kryptograficzna gratis)

Oferta tylko dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikowany EurCert lub od innego dostawcy.

4) Odnowienie certyfikatu + nowy czytnik (dla osób posiadających podpis u innego dostawcy karta kryptograficzna gratis)

Oferta tylko dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikowany EurCert lub od innego dostawcy.

5) Nowość – ECSigner podpis kwalifikowany chmurowy

6) ECSigner – odnowienie podpis kwalifikowany chmurowego lub przeniesienie podpisu klasycznego na chmurowy

7) Dodatkowe usługi

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na stworzenie lub odnowienie certyfikatu, skontaktuj się z nami pod numerem +48 507-008-415 lub pod adresem biuro@pureit.pl