Uzyskaliśmy certyfikat Microsoft SC-900

Rozwijamy się dla Państwa, stale poszerzając swoją wiedzę oraz kompetencje. Dowodem tego jest uzyskanie kolejnego certyfikatu Microsoft z zakresu platformy Microsoft...

Wdrożenie Office365 dla Edukacji w SP Mokra Lewa

W ostatnich tygodniach, z racji sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania do nauczania zdalnego. Ze względu na nasze partnerstwo z firmą Microsoft, naturalnym narzędziem do obsługi zdalnych lekcji, wirtualnych zeszytów...