Platforma eLearning – zaawansowane narzędzie do testowania wiedzy pracowników

Moduł eLearning’u jest aplikacją webową, która została stworzona z myślą o zdalnym szkoleniu i testowaniu wiedzy użytkowników, którzy przebywają w biurze lub poza jego terenem. Portal został zaprojektowany w taki sposób, aby był możliwie prosty i intuicyjny w obsłudze dla użytkownika. Duży nacisk został położony na zabezpieczenia uniemożliwiające „prace grupowe” przedstawicieli/pracowników lub możliwość ściągania jeden od drugiego.

W aplikacji zastosowano rozwiązanie pozwalające kontynuować test nawet po nieumyślnym lub umyślnym przerwaniu połączenia Internetowego lub wyłączeniu przeglądarki. Po ponownym zalogowaniu użytkownik otrzymuje informację, iż czeka na niego niedokończony test. Nie może rozpocząć nowego, dopóki nie zakończy wcześniej rozpoczętego testu!

 
 
 
 

Trzy rodzaje uprawnień i dostępów:

 • Administrator – zarządza kontami i nadaje uprawnienia oraz tworzy kursy
 • Lektor/Nauczyciel – zarządza testami, tworzy pytania, sprawdza poprawność odpowiedzi (dla pytań otwartych)
 • Uczeń – rozwiązuje udostępnione mu testy lub kursy oraz posiada dostęp do materiałów edukacyjnych

Tworzenie testu jest bardzo łatwe i intuicyjne, nauczyciel ma do wyboru wiele opcji konfiguracyjnych.
Należą do nich między innymi:

 • Dostępność testu dla użytkowników z precyzją co do minuty
 • Tryb edukacyjny lub sprawdzania wiedzy
 • Losowanie określonej liczby pytań z dużo większej puli
 • Limit czasu na rozwiązanie testu
 • Liczba punktów zaliczająca zdanie testu
 • Możliwa ilość podejść
 • Losowe wyświetlanie pytań
 • Losowe wyświetlanie odpowiedzi w ramach tego samego pytania
 • Widoczność popełnionych błędów dopiero po zdaniu testu przez wszystkie osoby
 • Wiele rodzajów odpowiedzi: jedno i wielokrotnego wyboru, liczby, pytania otwarte
Platforma eLearning’owa – sprawdź swoją więdzę w 4 prostych krokach

1) Sprawdź jakie testy są dostępne dla Ciebie do rozwiązania oraz zapoznaj się z ich kryteriami przed przystąpieniem do ich rozwiązania

2) Wykaż się swoją wiedzą odpowiadając na przygotowane dla Ciebie pytania

3) Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź była błędna, dowiedź się jaka powinna być poprawna odpowiedź

4) Zobacz końcowy rezultat oraz czy otrzymałeś zaliczenie