Przegląd dostępnych modułów w systemie Inception CRM

Jedno narzędzie, które pozwoli Ci kontrolować wszystkie obszary pracy Twoich pracowników terenowych!

Wyszukiwanie

To skuteczne narzędzie do przeszukiwania i zarządzania bazą swoich klientów. Wspiera współdzielenie informacji w zespole oraz koncentrację na kliencie.

Dane Sprzedażowe

Dane sprzedażowe są podstawą funkcjonowanie każdej firmy, tak z branży farmaceutycznej jak i pozostałych gałęzi gospodarki. Dlatego warto je mieć w jednym systemie.

Flota

Z pomocą tego modułu możemy przetwarzać zaawansowane informację związane z flotą samochodową. Kontrolować ilości przebytych kilometrów, czy wyliczać diety za podróże służbowe.

Umowy

Dzięki niemu możemy generować w systemie różnego rodzaju umówy podpisywane z klientem oraz za pomocą indywidulanie wprowadzanego workflow śledzić poszczególne etapy realizacji.

Raporty WEB

Dzięki dostępowi przez stronę internetową menadżerowie są w stanie zawsze i z dowolnego urządzenia na bieżąco analizować wyniki swoich przedstawicieli w czasie rzeczywistym.

Planer

Moduł wykorzystywany do planowania, przeglądania oraz raportowania aktywności. Liczba dostępncych aktywności jak również schematów raportów zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Planowanie Cyklu

Moduł pozwala kontrolować i planować na każdym etapie trwania cyklu promocyjnego, czy wykonywane wizyty są zgodne z tym co zostało założone przez firmę w ramach danego okresu.

Magazyn

Wszechstronne narzędzie, służące do kontroli wydawanych próbek oraz materiałów promocyjnych z zaimplementowanymi zabezpieczeniami by działać zgodnie z prawem.

Close Loop Marketing (CLM)

Dzięki najnowszym technologiom zmień “nudną” informację oraz bezwzrokowe dane na wspaniały wizualny poradnik oraz uzyskaj natychmiastową informację zwrotną z każdej wizyty.

Dziennik Finansowy

Jeden z najistotniejszych elementów systemu Inception CRM. Jest to kompletne rozwiązanie w zakresie potrzeb kontroli wydatków i zarządania budżetami przedstawicieli.

Zamówienia

Za pośrednictwem tego modułu realizujemy zamówienia do aptek z możliwością udzielania rabatów, czy wydawania darmowych opakowań. Później pozostaje tylko śledzić jego status.

Zarządzanie Terytorium

Moduł pozwalający ustawić skomplikowane wskaźniki KPI na podstawie wypełnionych profili lub innych danych powiązanych z klientem by zrozumieć co dzieje się na Twoim terenie.

Strona Główna i Dashboard'y

Optymalnie zaprojektowana Strona Główna aplikacji, pozwala na szybką i trafną ocenę postępów w realizacji celów promocyjnym dzięki wykresom KPI przy każdorazowym uruchomieniu aplikacji.

Narzędzie do aktualizacji bazy

Dzięki temu modułowi przedstawiciel może w łatwy i szybki sposób zgłaszać ważne zmiany w bazie danych swoich klientów, utrzymując bazę aktualną w szybko zmieniającym się świecie.