Moduł Wyszukiwania

To skuteczne narzędzie do przeszukiwania i zarządzania bazą swoich klientów (osób oraz instytucji). Dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom pozwalającym na analizę danych po wielu kryteriach, jest to jedno z najlepszych narzędzi analitycznych dostępnych na rynku. Możliwość utworzenia Grupy Targetowej i przypisanie każdemu klientowi nielimitowanej liczby profili pozwala opisać i skategoryzować każdą osobę bądź instytucję.

Użytkownik systemu ma możliwość analizowania swoich klientów posługując się podstawowymi danymi tele-adresowymi, danymi o osobie lub instytucji, ich rodzaju, pozycji, czy specjalizacji. Zaawansowane wyszukiwanie po dacie wizyty, częstotliwości oraz osobie ją odwiedzającej w łatwy sposób pozwala identyfikować pozycje wymagające szybkiego kontaktu. Analiza po wartości profili pozwala w kompletny sposób umiejscowić klienta pośród wielu indywidualnych kryteriów na bazie których każda z firm kategoryzuje swoich klientów.

Z modułem wyszukiwania nigdy nie będziesz musiał martwić się o znalezienie istotnych informacji, których potrzebujesz do podjęcia kluczowych decyzji biznesowych.

Główne cechy:
  • Możliwość odseparowania grupy kluczowych klientów, którzy następnie są wyświetlani po kliknięciu specjalnego przycisku
  • Opcja targetowa jest w szczególny sposób monitorowana, PM widzi jaka jest częstotliwość odwiedzin w trakcie danego cyklu, ile dni minęło od ostatniej wizyty oraz poprzez system kolorów aplikacja sugeruje użytkownikowi kiedy należy zaplanować kolejną wizytę u lekarza
  • Opcja zaawansowanego wyszukiwania po profilach z możliwością podania kilku kryteriów oraz wyboru czy wynik ma być pozytywny, gdy wszystkie warunki są spełnione lub tylko jeden z nich
  • Możliwość zamrożenia grupy targetowej tak, aby nie można było w niej wprowadzać zmian w trakcie trwania cyklu
Kluczowe korzyści:
  • Użytkownicy mogą poszukiwać informacji o kluczowych klientach w całej bazie danych lub skupić się tylko na wcześniej zdefiniowanej grupie docelowej
  • Natychmiastowe planowanie wizyt do wyszukanych klientów, z pomocą funkcji Przeciągnij i Upuść, znacznie usprawnia i przyspiesza tworzenie planów
  • Pokazuje tylko odpowiednie, wymagane informacje dla szybkiego i skoncentrowanego działania na znalezionych wynikach

Wygląd modułu w zależności od platformy