Moduł Dane Sprzedażowe

Dane sprzedażowe są podstawą funkcjonowania każdej firmy, tak z branży farmaceutycznej jak i pozostałych gałęzi gospodarki. System Inception CRM jest miejscem, gdzie najistotniejsze dla firmy dane mogą zostać załadowane z dowolnej liczby źródeł, a następnie zostać wyświetlone w wybrany przez klienta sposób. W zestawieniu ich z aktywnościami Twojego zespołu, masz pełen obraz tego co dzieje się w terenie.

Moduł ten jest idealnym dopełnieniem pozostałych funkcjonalności systemu, które w intuicyjny i przemyślany sposób pozwalają na gromadzenie istotnych danych napływających z terenu. Dzięki zintegrowaniu z systemem danych sprzedażowych informacji o rabatach czy danych ex factory, uzyskujemy niebywałą okazję, aby w szybki sposób ocenić, jakie przełożenie na wyniki naszej firmy mają działania naszych podwładnych w terenie. Możliwość odfiltrowania terenów z zerową sprzedażą, szybko pozwala zlokalizować krytyczne punkty, wymagające podjęcia natychmiastowych działań.

Wygenerowane przez system wykresy i tabele można w szybki sposób wyeksportować, by użyć ich w prezentacji, czy na spotkaniu regionalnym. Dzięki możliwości wprowadzania planów sprzedażowych możesz na bieżąco śledzić ich realizację oraz estymować wyniki na koniec okresu.

Główne cechy:
  • Funkcja pozwalająca kontrolować i monitorować wielkość sprzedaży, wg danych sprzedażowych dostarczonych przez klienta, które następnie można przeglądać na poziomie cegły, produktu lub nawet konkretnej dawki
  • Dodatkowo, możliwe jest generowanie graficznych wykresów lub tabel przestawnych prezentujących analizowane dane, które później w łatwy sposób można zapisać do pliku graficznego i użyć np. w prezentacji
  • Na rynku polskim istnieje możliwość podłączenia danych innych zewnętrznych danych sprzedażowych, dzięki czemu, dodatkowo PM/RKP może analizować wielkość udzielonych rabatów lub wszelkiego innego rodzaju danych sprzedażowych jak ex factory, itd.
Kluczowe korzyści:
  • Kontroluj rzeczywistą wartość sprzedaży zestawiając w jednym miejscu wyniki sprzedaży pomniejszone o udzielone rabaty
  • Wprowadzaj plany sprzedażowe, a następnie kontroluj ich realizację co wybrany okres czasu
  • Analizuj wyniki na wykresach, by w szybki sposób wychwycić krytyczne obszary

Wygląd modułu w zależności od platformy