Zarządzanie Terytorium

Moduł Zarządzania Terytorium pozwala powiązać dane z wielu modułów w jednym miejscu celem łatwej i pełnej analizy tego, co dzieje się na Twoim terenie. Do tego każdy przedstawiciel, kierownik regionalny czy szef działu otrzymuje dane te w spójnej i identycznej formie, dzięki czemu omawianie problemu, czy komunikacja na temat wybranego zagadnienia staje się dużo prostsza.

Zarządzanie Terytorium to narzędzie analityczne, pozwalające powiązać z naszymi klientami targetowymi informacje z pozostałych modułów, takich jak planer wraz z profilowaniem klienta, wydatki i podpisanie umowy, czy dane sprzedażowe. Tylko w ten sposób w jednym miejscu będziesz miał czytelny obraz tego, jak współpraca z danym klientem się rozwija oraz czy niezbędna jest szybka reakcja celem naprawy zaistniałej sytuacji. Ponadto, system jest w stanie w sposób dynamiczny wyliczać pewne wskaźniki na podstawie zebranych do tej pory danych o wybranym kliencie.

Przygotowane analizy są dystrybuowane do wszystkich użytkowników w systemie, w tej samej jednolitej formie. Dlatego też, omawiając dany problem ze swoim przedstawicielem, masz pewność, że rozmawiacie o tych samych danych przedstawionych w identycznej formie, nie zastanawiając się, co dana osoba miała na myśli. 

Główne cechy:
  • Moduł pozwalający ustawić skomplikowane wskaźniki KPI na podstawie wypełnionych profili lub innych danych powiązanych z klientem
  • Możliwość automatycznego wyliczenia przez system potencjału klienta poprzez analizę ilości pacjentów, czy ilości wypisywanych recept na konkretną molekułę
  • Bieżąca analiza takich parametrów jak: wielkość wydatków, realizacja planów czy wywiązywanie się z określonej częstotliwości wizyt, w zależności od specjalizacji
Kluczowe korzyści:
  • Jedno narzędzie analizujące dane ze wszystkich modułów powiązane z grupą kluczowych klientów
  • Jeden format przedstawionych analiz dla wszystkich poziomów pracowników, aby jeszcze bardziej ułatwić komunikację
  • Dynamiczne profile pozwalające w sposób automatyczny wyliczać pewne wskaźniki na bazie zebranych wcześniej danych

Wygląd modułu w zależności od platformy