Moduł Umów

Moduł ten to zaawansowane narzędzie do przetwarzania umów zawieranych z klientami. Jest dopełnieniem reszty zaawansowanych modułów, by dać możliwość zarządzania wszystkimi obszarami pracy przedstawiciela w jednym systemie.

Moduł Umów pozwala utworzyć i monitorować przebieg akceptacji poszczególnych kontraktów podpisywanych z klientami. W systemie możemy zaimplementować wiele schematów umów, do których możemy podpiąć wzór umowy na naszym papierze firmowym. Po uzupełnieniu niezbędnych danych, system automatycznie generuje PDF’a gotowego do podpisu przez obie strony.

Od teraz możesz obserwować stutus swojej umowy. Dzięki zaawansowanym mechaniznom proces ten może być podzielony na wiele etapów, gdzie akceptacja przełożonego lub/i szefa firmy może zależeć od kwoty zawieranej umowy. Natępnie, umowa może być akceptowana przez np. dział HR, aby później trafić do działu księgowego celem wypłaty należności. Teraz, bez żadnej zwłoki, na bieżąco będziesz widział na jakim etapie jest dana umowa i możesz o tym poinformować klienta bezpośrednio na spotkaniu. 

Główne cechy:
  • Możliwość generowania w systemie różnego rodzaju umów podpisywanych z klientem. Użytkownik wprowadza odpowiednie dane w formularzu, po czym system generuje odpowiedni dokument na formatce firmowej, która została wcześniej ustalona. Dokument jest generowany w formie PDF’a, tak by nie można było w nim nic zmieniać
  • Możliwość wprowadzenia bardzo skomplikowanego workflow, związanego z systemem akceptacji umowy. W systemie użytkownik może na bieżąco śledzić, w której fazie jest umowa (np. czy została podpisana przez odpowiednią osobę lub czy została wypłacona należność klientowi)
  • Zaawansowane metody wyszukiwania umów po: Numerze Umowy, Linii, Wnioskodawcy, Kontrahencie, Dacie Podpisu, Rodzaju Umowy czy jej Statusie
Kluczowe korzyści:
  • Jeszcze jedna zaawansowana funkcjonalność w jednym narzędziu, aby lepiej zarządzać wszystkimi obszarami pracy przedstawiciela
  • Wypełniasz tylko wymagane pola na prostym i czytelnym formularzu, a system automatycznie przetwarza je na gotowy dokument do podpisu drukowany na firmowej formatce
  • Śledzisz postęp w realizacji umowy oraz historię dokonywanym zmian i kolejnych wpisów

Wygląd modułu w zależności od platformy