Moduł Planowanie Cyklu

Odpowiednia jakość pracy z grupą docelowych klientów to jedno z kluczowych zagadnień, aby odnieść oczekiwany sukces. Moduł planowania to spójne narzędzie, które w łatwy sposób pozwala planować target, daje ostatnie słowo przełożonemu celem jego akceptacji, a następnie kontroluje częstotliwości odwiedzin i przyspiesza proces planowania wizyt. 

Pozwól swoim przedstawicielom samodzielnie zbudować ich target wraz z propozycją częstotliwości wizyt do każdego klienta. W kolejnym kroku skontroluj wykonaną pracę i nanieś swoje poprawki. Od momentu akceptacji target jest zablokowany i przestawiciel nie może dokonywać żadnych zmian w danym cyklu. Teraz aplikacja pozwoli skupić Ci się na odpowiedniej realizacji wizyt do docelowych klientów. 

Aplikacja samoczynnie będzie analizowała jaką ilość wizyt wykonałeś i zaplanowałeś do każego z Twoich klientów i porównywała z tym, co zostało założone. Przedstawi dane, których klientów odwiedziłeś już wymaganą ilość razy, a do których należy zaplanować kolejne wizyty, które bezpośrednio możesz przesłać do planera.

Główne cechy:
  • Pozwala zaplanować przestawicielowi jego target i docelową częstotliwość odwiedzin
  • Akceptacja zaproponowanych planów działania z możliwością naniesienia swoich poprawek
  • Za pomocą tego modułu możesz teraz łatwo planować wizyty do wyznaczonego targetu i kontrolować wytyczne odnośnie częstotliwości wizyt
Kluczowe korzyści:
  • Jedno narzędzie do planowania, akceptacji i kontroli reazlizacji założonej liczby wizyt do Twoich kluczowych klientów
  • Możliwość blokowania targetu, aby ustalone wcześniej założenia nie ulegały zmianie w trakcie trwania cyklu
  • Dzięki zaimplementowanym mechanizmom system samoczynnie podpowie Ci ile wizyt musisz jeszcze zaplanować i zrealizować do każdego klienta z Twojego targetu

Wygląd modułu w zależności od platformy