pureIT i Data3s ogłosiły dzisiaj, że Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polski oddział Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL), podpisał 5-letni kontrakt z firmą Data3s na CRM, wiodącą platformę CRM wspierającą siły sprzedaży. W polsce opiękę i serwis nad firmą Glenmark obejmie pureIT, lokalny dystrybutor i parnter firmy Data3s w polsce.

Dodatkowy kontrakt z firmą pureIT został podpisany na usługę w zakresie wsparcia IT dla pracowników terenowych firmy Glenmark Polska.

Zapytany dlaczego jego firma wybrała eluzzion CRM, Artur Mazurkiewicz – National Sales Manager, odpowiedział że decyzja częściowo bazowała na pozytywnym doświadczeniu ich kolegów w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

“System firmy Data3s spełnił nasze wcześniejsze oczekiwania i miał rekomendacje naszych kolegów z Glenmark [Czech oraz Słowacji]” powiedział Pan Mazurkiewicz.

Oferta na CRM była nadzorowana przez Jindrich’a Strnad, IT Managera, na Europę dla Glenmark.

Opisując przesłanki za ich procesem decyzyjnym, Pan Mazurkiewicz dodał:

“Decyzja aby poszukać nowego systemem ETMS była powiązana z rosnącymi potrzebami naszego Działu Sprzedażowego na lepsze możliwości dla targetowania, planowania i monitorowania wizyt i aktywności.”

“Dodatkowo szukaliśmy systemu, który mógłby wspierać nas w innych obszarach takich jak dystrybucja próbek medycznych, dokumentów finansowych oraz zawierał moduł HR, czy paltformę eLearningową”

Zgodnie z Panem Mazurkiewiczem, eluzzion CRM spełnił wszystkie lub nawet przewyższył wymagania stawiane przez firmę Glenmark Polska.

“Dla naszych Regionalnych Kierowników Sprzedaży dodatkowa korzyścią systemu są raporty o szerokim spektrum obejmującym ilość i jakość wizyt oraz aktywności podejmowanych przez Przedstawicieli” powiedział Pan Mazurkiewicz, zauważając że “otrzymując takie raporty natychmiast ma bezpośredni wpływ na dobre zarządzanie zespołem.”

Nic dziwnego, że Pan Mazurkiewicz powiedział, że cena była również ważnym czynnikiem. “Szukaliśmy systemu, który będzie efektywny kosztowo,” powiedział, dodając: “Jestem pewien, że nasza współpraca z Data3s dotycząca systemu CRM eluzzion będzie z korzyścią dla naszych działów sprzedaży, marketingu i finansowów.”

W odpowiedzi na wiadomość, CEO Data3s – Antonin Lukeš, powiedział “Po pomyślnej współpracy z Glenmarkiem w Czechach i na Słowacji od ponad dwóch lat, jesteśmy szczęśliwi widząc że nasza współpraca z Glenmarkiem w Europie wzrasta. To wdrożenie odzwierciedla nie tylko jakość naszego produktu ale również siłę naszej firmy.”

Decyzja o wdrożeniu CRM eluzzion w największej zależnej spółce firmy Glenmark w Europie Środkowo-Wschodniej pozwala krajom Glenmark do stworzenia zespołu wokół wspólnej platforma z przewagą tworzenia dokładnych i spójnych raportów w całym regionie.

Zapytany, czy ekspansja z Glenmark odzwierciedla “strategię rozwoju firmy Data3s na nadchodzący rok” Cristian Burrows – Dyrektor Sprzedaży w Data3s, odpowiedział, że budowanie korporacyjnych relacji jest podstawą – a nie tylko wynikiem dobrego serwisu task management app.

“Wierzymy, że jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy wdrażamy usługę w kilku krajach lub korporacyjnych oddziałach razem. To pozwala na większą standaryzację nie tracąc z oczu unikalnych wymagań indywidualnych krajów. Kiedy więcej krajów działa na tej samej platformie, wydaje się to być jeszcze lepszym interesem dla centrali i dawać więcej sposobów dla kierownictwa do zaangażowania się i wiedzy co dzieje się w regionach.”

O Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Glenmark (GPL) jest badawczą, globalną w pełni zintegrowana firmą farmaceutyczną z centralą w Bombaju w Indiach. Zatrudnia ponad 4100 pracowników na całym świecie, prowadząc sprzedaż markowych generycznych leków w ponad 95 krajach na całym świecie włączając w to Indie, Europę, Brazylię, Amerykę Łacińską, Rosję, Afrykę i Azję.

O pureIT

pureIT to nowa firma w branży IT w Polsce – najlepszy partner firm z sektora farmaceutycznego. Firma pureIT powstała w marcu 2011, aby wspierać swoich klientów w Polsce i dzielić się z nimi bogatą wiedzą na temat rozwiązań CRM, jak również profesjonalnym wsparciem w obszarze IT. Firma jest dystrybutorem systemu eluzzion CRM na rynek polski.

O Data3s

Data3s jest jednym z najszybciej rosnących dostawców rozwiązan CRM dla przemysłu farmaceutycznego. Naszym kluczowym produktem jest eluzzion CRM, innowacyjna platforma zawierająca potężne narzędzia analityczne wewnątrz najbardziej przyjaznemu użytkownikowi interfejsowi w Farmacji. Z intuicyjnym sterowaniem i łatwym dostępem do wielu systemowych informacji, CRM eluzzion tworzy twój obraz o kliencie bardziej szczegółowy i ostrzejszy, twoje dane są łatwiejsze do integracji i zarządzania a kampanie bardziej skuteczne niż kiedykolwiek. Naszymi klientami są wiodące firmy farmaceutyczne, których cele SFE wspieramy poprzez elastyczne i adaptacyjne technologie, pozwalające utrzymać się im na czele krzywej. Proszę odwiedź nas na stronie http://data3s.com.