Rozwijamy się dla Państwa, stale poszerzając swoją wiedzę oraz kompetencje.

Dowodem tego jest uzyskanie kolejnego certyfikatu Microsoft z zakresu platformy Microsoft 365.

<div data-iframe-width=”150″ data-iframe-height=”270″ data-share-badge-id=”c327d32d-89f6-4ecd-938b-8c42b70d52a6″ data-share-badge-host=”https://www.credly.com”></div><script type=”text/javascript” async src=”//cdn.credly.com/assets/utilities/embed.js”></script>