Zostaliśmy partnerem firmy EuroCert Sp. z o.o.

Rozwijamy się dla Państwa, stale poszerzając zakres świadczony usług. Z radością informujemy, że zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy EuroCert.

Co to oznacza dla Państwa? Od teraz, istnieje możliwość zakupu bezpośrednio w siedzibie naszego biura, usługi podpisu (certyfikatu) kwalifikowanego lub jego odnowienia, pieczęci elektronicznej lub znaczników czasu. Co najważniejsze, podpis kwalifikowany lub jego odnowienie jest wyrabiany podczas jednej wizycie w naszym biurze (Skierniewice, ulica Działkowa 77), a cała procedura (weryfikacja tożsamości i generacja certyfikatu) trwa od 15 do 20 minut! Istnieje również możliwość wyrobienie podpisu na miejscu u klienta, wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem dojazdu.

Na czym polegają poszczególne usługi? O tym krótko poniżej:

1) Podpis elektroniczny zwany również podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem kwalifikowanym
Usługa zaufania przeznaczona do podpisywania elektronicznych dokumentów. Użycie kwalifikowanego podpisu pozwala zidentyfikować osobę składającą podpis i zweryfikować, czy dokument nie został zmieniony od momentu podpisu.
Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi składanemu odręcznie. Dodatkowo służy jako narzędzie do weryfikacji tożsamości w świecie cyfrowym.
Przykładowe zastosowania podpisu kwalifikowanego:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS
 • podpisywanie JPK
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP
 • udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal S-24)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • 2) Pieczęć elektroniczna
  Usługa zaufania wydawana do podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne) służąca do znakowania dokumentów elektronicznych.

  Dokument oznakowany kwalifikowanym certyfikatem pieczęci elektronicznej gwarantuje integralność zawartej w nim treści oraz autentyczność jego pochodzenia. To zapewnia moc dowodową i prawną pliku.

  Przykładowe zastosowania pieczęci kwalifikowanej:

 • wydawanie zaświadczeń urzędowych
 • znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej
 • znakowanie dokumentów prawnych
 • znakowanie dokumentów dotyczących zaproszeń do złożenia oferty, postępowań przetargowych
 • pieczętowanie faktur elektronicznych
 • potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online
 • 3) Znaczniki czasu
  Usługa znakowania (datą i godziną) dokumentów elektronicznych. Dzięki niej możesz zweryfikować autentyczny czas złożenia podpisu oraz zabezpieczyć dokument przez antydatowaniem.

  Używając znacznika czasu wydanego przez kwalifikowany podmiot, otrzymujesz gwarancję niepodważalności terminu podpisania dokumentu względem: sądów, instytucji, firm i klientów indywidualnych

  Przykładowe zastosowanie znaczników czasu:

 • znakowanie firmowej korespondencji elektronicznej
 • zawieranie umów
 • znakowanie dokumentacji medycznej i urzędowej
 • potwierdzenie zawarcia transakcji w usługach online
 • znakowanie faktur elektronicznych