Rozwijamy się dla Państwa, stale poszerzając swoją wiedzę oraz kompetencje.

Dowodem tego jest uzyskanie kolejnego certyfikatu Microsoft z zakresu Podstaw Sztucznej Inteligencji na platformie Azure.

<div data-iframe-width=”150″ data-iframe-height=”270″ data-share-badge-id=”95e37531-4e8e-47ba-9fb2-a227cd5de2fd” data-share-badge-host=”https://www.credly.com”></div><script type=”text/javascript” async src=”//cdn.credly.com/assets/utilities/embed.js”></script>