Bardzo się cieszymy mogąc powitać firmę PharmaVitae w gronie naszych klientów. PharmaVitae wybrała system InceptionCRM jako rozwiązanie wspierające ich zespół sprzedażowy w zakresie raportowania, zbierania oraz przetwarzanie informacji o swoich klientach. Wierzymy, że z pomocą naszego rozwiązania efektywność pracy przedstawicieli zostanie zwiększona, a dane analityczne będą bardziej spójne i łatwe do analizy. Wraz z podpisaniem umowy, niezwłocznie przystąpiliśmy do prac wdrożeniowych, które zakończą się w drugim tygodniu sierpnia szkoleniem użytkowników i rozpoczęciem korzystania z naszego systemu. Obydwu stronom życzymy owocnej współpracy!