Moduł Moja Praca

Moduł Moja Praca powstał specialnie z myślą o urządzeniach przenośnych, aby w maksymalny sposób wspierać użytkownika w monitorowaniu realizacji bieżących zadań. Moduł ten także odpowiada za wsparcie pracy wybranych modułów w tyrbie offline, kiedy dostęp do Internetu jest utrudniony lub niemożliwy.

W Mojej Pracy na bieżąco kontrolujesz, które z zaplanowanych na dzisiaj wizyt nie mają jeszcze wypełnionego raportu z wizyty. Po ich uzupełnieniu może przejść w prosty sposób do zamknięcia dnia, aby wykonana praca była widoczna w statystykach dla przełożonych. 

Klient mobilny i natywny mają wsparcie dla wybranych modułów także w momencie braku połączenia z Internetem. W sytuacji takiej masz dalej możliwość pracy z klientami ze swojego targetu, możesz raportować zaplanowane wcześniej wizyty i składać zamówienia. Po ponownym połączeniu możesz wykonać synchronizację przesyłając wprowadzone dane na serwer i z powrotem powrócić do pracy online.

Główne cechy:
  • Szybki podgląd nie zrealizowanych aktywności z możliwości natychmiatowego i uzupełnienia
  • Możliwość zamknięcia dnia po zakończeniu wszystkich czynności
  • Dostęp do kluczowych funkcji także w trybie offline
Kluczowe korzyści:
  • Przeglądaj wszystkie Twoje otwarte aktywności w jednym miejscu
  • Zamknij oczekujące zlecenia i niezakończone aktywności
  • Kluczowe funkcjonalności pozostają dostępne nawet w trybie offline

Wygląd modułu w zależności od platformy